تالار گفتمان مانشت

نسخه‌ی کامل: موضوعات جانبی آزمون ارشد:مشاوره ها،كارنامه ها،انتخاب رشته،نتایج نهایی،آزمونهای آزمایشی، موسسات كنكور و موضوعات مرتبط
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

موضوعات جانبی آزمون ارشد:مشاوره ها،كارنامه ها،انتخاب رشته،نتایج نهایی،آزمونهای آزمایشی، موسسات كنكور و موضوعات مرتبط

زیر انجمن‌ها:

 1. مشاوره آزمون ارشد
  1. مشاوره برنامه ریزی، مطالعه،آمادگی ارشد
   1. مشاوره برنامه ریزی، مطالعه،آمادگی ارشد ۹۶
   2. مشاوره برنامه ریزی، مطالعه،آمادگی ارشد 95
   3. مشاوره برنامه ریزی، مطالعه،آمادگی ارشد 94
   4. مشاوره برنامه ریزی، مطالعه،آمادگی ارشد 93
   5. موضوعات مشاوره آزمون ارشد آزمون 92 و قبل از ان (بایگانی)
  2. موسسات آموزشی کنکورکارشناسی ارشد،موضوعات مرتبط با این موسسات و کنکورهای آزمایشی آنها
   1. مشاوره موسسات كنكور و آزمونهای آزمایشی ۹۶
   2. مشاوره موسسات كنكور و آزمونهای آزمایشی ۹۵
   3. مشاوره موسسات كنكور و آزمونهای آزمایشی 94
   4. مشاوره موسسات كنكور و آزمونهای آزمایشی 93
   5. آزمونهای آزمایشی موسسات کنکور ارشد سال 92
   6. بایگانی موضوعات مرتبط با موسسات کنکور و آزمونهای آزمایشی
 2. تجارب داوطلبین آزمون ارشد و مصاحبه های مانشت با رتبه های برتر آزمون كارشناسی ارشد
  1. مصاحبه‌های سال ۹۵
  2. تجارب شخصی داوطلبین از آزمون ارشد ۹۵
  3. مصاحبه های سال 96
  4. تجارب شخصی داوطلبین از آزمون ارشد 96
  5. مصاحبه‌های سال ۹۷
  6. مصاحبه‌های سال ۹۴
  7. تجارب شخصی داوطلبان از آزمون سال 94
  8. مصاحبه‌های سال ۹۳
  9. تجارب شخصی داوطلبین از آزمون ارشد ۹۳
  10. مصاحبه‌های سال ۹۲
  11. تجارب شخصی داوطلبین از آزمون ارشد ۹۲
  12. مصاحبه‌های سال ۹۱
  13. تجارب شخصی داوطلبین از آزمون ارشد ۹۱ و قبل آن
  14. مصاحبه‌های سال ۹۰
  15. مصاحبه‌های سال ۸۹ و قبل از آن
 3. كارنامه های اولیه آزمون ارشد(رتبه ها و درصدها)
  1. سال ۹۵
   1. کارنامه های فناوری اطلاعات
   2. کارنامه های مهندسی کامپیوتر
   3. کارنامه های علوم کامپیوتر
  2. سال ۹۷
   1. کارنامه های فناوری اطلاعات
   2. کارنامه های علوم کامپیوتر
   3. کارنامه های مهندسی کامپیوتر
  3. سال ۹۴
   1. کارنامه های فناوری اطلاعات
   2. کارنامه های مهندسی کامپیوتر
   3. کارنامه های علوم کامپیوتر
  4. سال ۹۳
   1. كارنامه مهندسی كامپیوتر ۹۳
   2. كارنامه آی تی ۹۳
   3. كارنامه علوم كامپیوتر ۹۳
  5. سال ۹۲
   1. ۹۲ كارنامه مهندسی كامپیوتر
   2. ۹۲ كارنامه آی تی
   3. كارنامه علوم كامپیوتر ۹۲
  6. سال ۹۱
   1. مهندسی کامپیوتر
   2. آی تی
   3. علوم کامپیوتر
  7. سال ۹۰
  8. سال ۸۹ و قبل از آن
 4. انتخاب رشته آزمون ارشد
  1. سال ۹۵
  2. سال ۹۴
  3. سال ۹۷
   1. مهندسی کامپیوتر
   2. ای تی
   3. علوم کامپیوتر
  4. سال ۹۳
  5. سال ۹۲
   1. انتخاب رشته مهندسی كامپیوتر ۹۲
   2. انتخاب رشته آی تی ۹۲
   3. انتخاب رشته علوم كامپیوتر ۹۲
  6. سال ۹۱
  7. ۹۰سال
  8. سوالات و موضوعات كلی انتخاب رشته آزمون ارشد
 5. مصاحبه دانشگاهها در فرایند پذیرش ارشد
 6. نتایج نهایی ارشد(قبولشدگان ارشد مانشت)
  1. قبول شدگان ارشد سال ۹۵
   1. مهندسی کامپیوتر
   2. مهندسی فناوری اطلاعات
   3. علوم کامپیوتر
   4. انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت(کارنامه و نتیجه نهایی )
  2. قبولی های سال ۹۷
   1. مهندسی کامپیوتر
   2. فناوری اطلاعات
   3. علوم کامپیوتر
  3. قبولشدگان ارشد سال ۹۴
   1. مهندسی کامپیوتر
   2. آی تی
   3. علوم کامپیوتر
   4. انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت(کارنامه و نتیجه نهایی )
  4. قبولشدگان ارشد سال ۹۳
   1. مهندسی کامپیوتر
   2. آی تی
   3. علوم کامپیوتر
   4. انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت(کارنامه و نتیجه نهایی )
  5. قبولشدگان ارشد سال 92
   1. مهندسی کامپیوتر
   2. آی تی
   3. علوم کامپیوتر
   4. انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت(کارنامه و نتیجه نهایی )
  6. قبولشدگان ارشد سال 91
   1. مهندسی كامپیوتر
   2. آی تی
   3. علوم كامپیوتر
  7. قبولشدگان ارشد سال 90
  8. قبولشدگان ارشد سال 89
 7. کارنامه نهایی آزمون کارشناسی ارشد(رتبه در کدهای رشته محل انتخابی)
  1. کارنامه نهایی قبولشدگان و مردودین آزمون ارشد سال 92
 8. نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی-قبولشدگان و تکمیل ظرفیت
  1. سال 91 و قبل از آن
  2. سال 92
   1. قبولشدگان دانشگاه آزاد اسلامی- سال ۹۲
   2. تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته مجدد سال۹۲ دانشگاه آزاد
  3. سال 93
   1. قبولشدگان دانشگاه آزاد اسلامی- سال 93
   2. تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته مجدد سال93 دانشگاه آزاد
  4. سال ۹۴
  5. سال ۹۵
 9. آزمون ارشد ۹۳
  1. آزمون فناوری اطلاعات ۹۳
  2. آزمون مهندسی کامپیوتر ۹۳
  3. آزمون علوم کامپیوتر ۹۳
لینک مرجع