زمان کنونی: ۰۲ مهر ۱۴۰۲, ۰۵:۲۱ ب.ظ مهمان گرامی به انجمن مانشت خوش آمدید. برای استفاده از تمامی امکانات انجمن می‌توانید عضو شوید.
گزینه‌های شما (ورودثبت نام)

[آشنایی با اصطلاحات] مقاطع تحصیلی (طول دوره/تعداد واحد)

ارسال:
۱۰ تیر ۱۳۹۲, ۰۶:۳۴ ق.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰ تیر ۱۳۹۲ ۰۸:۴۸ ق.ظ، توسط good-wishes.)
[آشنایی با اصطلاحات] مقاطع تحصیلی (طول دوره/تعداد واحد)
دوره تحصیلی (مقطع تحصیلی):
یک دوره کامل تحصیلی است که طی آن دانشجو، وارد دانشگاه شده و در یک رشته خاص تحصیل کرده و در نهایت به اخذ یکی از مدارک تحصیلی معتبر (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و یا دکتری تخصصی) نایل می‌گردد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
> دوره کاردانی:
دوره کاردانی (فوق دیپلم) پایین‌ترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک بالاتر از دیپلم و پایین‌تر از کارشناسی، به نام مدرک کاردانی (فوق دیپلم) می‌انجامد، ضوابط حاکم بر دوره‌های کاردانی با وجود اشتراک با دوره‌های کارشناسی (به خصوص کارشناسی ناپیوسته)، دارای مقررات ویژه خود نیز می‌باشد. به عنوان نمونه حداکثر طول دوره و واحدهای کاردانی به ترتیب بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و ۳ سال می‌باشد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
> دوره کارشناسی (پیوسته- ناپیوسته):
دوره کارشناسی (لیسانس) یکی از دوره‌های آموزش عالی بالاتر از دوره کاردانی است که سرانجام به اعطا مدرک کارشناسی در رشته مربوط منتهی می‌گردد. دوره کارشناسی به دو دوره کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تقسیم می‌شود که از جهت شرایط ورود، تعداد واحدها، طول مدت دوره و بعضی ضوابط آموزشی دیگر با یکدیگر متفاوت می‌باشند. به‌عنوان نمونه، طول دوره و تعداد واحدهای دوره کارشناسی پیوسته غیرفنی مهندسی به ترتیب حداکثر ۶ سال و ۱۳۰ تا ۱۳۵ و در فنی مهندسی ۱۳۰ تا ۱۴۰ واحد است،
در حالی‌که طول دوره و تعداد واحدهای دوره کارشناسی ناپیوسته به‌ترتیب حداکثر ۳ سال و ۶۷ تا ۷۰ واحد می‌باشد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
> دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته- پیوسته):
دوره کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یکی از دوره‌های آموزشی بالاتر از دوره کارشناسی است که سرانجام به اعطاء مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط منتهی می‌گردد. محتوای آموزشی در این دوره مجموعه‌ای از مطالب نظری، آزمایشگاهی و عملی است که نسبت به دوره‌های قبل از انعطاف بیشتری برخوردار بوده و با تأکید بر پژوهش و تحقیق سعی می‌شود کارایی و مهارت لازم را در گرایش تحصیلی مورد نظر تأمین نماید. دوره کارشناسی ارشد به دو دوره، کارشناسی ارشد پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته تقسیم می‌گردد که از جهت شرایط ورود، طول مدت دوره و تعداد واحدها، نمره قبولی و سایر ضوابط آموزشی با یکدیگر متفاوت می‌باشند.
ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۲۸ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۳۲ واﺣﺪ اﺳﺖ.
طول دوره در هر سه شیوه (آموزشی-پژوهشی، آموزشی ، پژوهشی) حداکثر ۲ سال مشتمل بر ۴ نیمسال تحصیلی است.
درموارداستثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از ۲/۵ سال تجاوز نماید و طبق تبصره به ازاء حداقل ۸ واحد جبرانی، یک نیمسال به طول دوره اضافه می شود.
حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ است.

>>> کارشناسی ارشد پیوسته:
دوره ای ۵ ساله می باشد که پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز شده و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهای معین، به دریافت مدرک کارشناسی ارشد نائل میشود.
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته تابع آیین‌نامه آموزشی مستقل می‌باشد ودانشجوی دوره کارشناسی ارشد پیوسته، در طول تحصیل تا سقف واحدهای قابل قبول دوره کارشناسی (۱۳۵ یا ۱۴۰) تابع مقررات آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی و در سایر دروس تخصصی و پایان‌نامه و ... تابع آیین‌نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد بود.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوره دکتری Ph. D:
«دوره‌ی دکتری Ph. D بالاترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک می‌انجامد. هدف از ایجاد دوره دکتری، تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در یک زمینه خاص و آشنا شدن با روش‌های پیشرفته و دست‌یابی به جدیدترین مبانی آموزشی و پژوهشی، بتوانند با نوآوری در زمینه‌های علمی و تحقیقی، در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش، در رشته تخصصی خود مؤثر بوده و به تازه‌هایی در جهان دانش، دست یابند.
دوره دکتری به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می‌گردد و با دفاع از رساله پایان می‌پذیرد. هر یک از این دو مرحله‌ی دارای مقررات و ضوابط اختصاصی و جدا از سایر دوره‌ها می‌باشد.
ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره دﮐﺘﺮی ﺣﺪاﻗﻞ ۳/۵ ﺳـﺎل و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۴/۵ ﺳـﺎل اﺳـﺖ. ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎدراﻫﻨﻤـﺎو ﺗﺄﯾﯿـﺪ داﻧﺸﮑﺪه، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨـﺪ، و ﯾﺎدرﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ دﻓﺎع درﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻨﻮات ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

>>> دکتری حرفه ای:
دوره ای است ۶ ساله که پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز شده و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهای معین، به دریافت مدرک دکتری حرفه ای نائل می شود.

>>> دکتری تخصصی:
عالی ترین دوره تحصیلی رسمی که پس از دوره کارشناسی ارشد آغاز می شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهای درسی معین و دفاع از رساله، موفق به دریافت مدرک دکتری تخصصی می گردد.پ.ن ۱ : طول دوره و تعداد واحد ذکر شده در این مطلب به استناد آیین نامه های آموزشی ثبت شده در سایت دانشگاه صنعتی شریف میباشد
پ.ن ۲ : توضیحات کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی از دفترچه راهنمای آزمون دکتری سال ۹۳ می باشد


مهمان عزیز شما قادر به مشاهده پیوندهای انجمن مانشت نمی‌باشید. جهت مشاهده پیوندها ثبت نام کنید.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس‌گزاری شده توسط: sanar.m , Hera , mina.h
ارسال:
۰۳ آذر ۱۳۹۲, ۰۲:۵۰ ب.ظ
RE: [آشنایی با اصطلاحات] مقاطع تحصیلی (طول دوره/تعداد واحد)
اطلاعات مربوط به کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای و تخصصی اضافه شد
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  دانلود رایگان پاسخنامه تشریحی سوالات استعداد تحصیلی دکتری elhammath2014 ۲ ۴,۱۴۰ ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ ۰۵:۲۱ ب.ظ
آخرین ارسال: mmmh68
  دانلود فیلم های دوره آموزش سئوی وردپرس لیندا با زیرنویس فارسی cmoorq1 ۲ ۴۱ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ۰۳:۲۹ ب.ظ
آخرین ارسال: novindigi
  آشنایی با هد پلاتر Amirmehrabi ۰ ۷۹۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۲۴ ب.ظ
آخرین ارسال: Amirmehrabi
  اصطلاحات انگلیسی با رنگ‌ها آموزش زبان انگلیسی cyruskingsolomon ۰ ۱,۳۵۳ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۳۰ ق.ظ
آخرین ارسال: cyruskingsolomon
  تعداد برگ درخت؟؟؟؟؟؟؟ rad.bahar ۳ ۳,۱۳۶ ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ۰۳:۴۷ ب.ظ
آخرین ارسال: عزیز دادخواه
  تعداد جواب mostafaheydar1370 ۲۱ ۱۵,۲۲۲ ۰۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۱ ب.ظ
آخرین ارسال: miinaa
  دوره آموزشی آنلاین Hadoop و Apache Spark به زبان فارسی Happiness.72 ۰ ۱,۹۷۷ ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۸ ب.ظ
آخرین ارسال: Happiness.72
  آشنایی با وب کنفرانس Adobe Connect faraz_linux ۰ ۱,۵۳۲ ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۲۷ ب.ظ
آخرین ارسال: faraz_linux
  تعداد روش های نوشتن عدد n ss311 ۲ ۲,۶۱۱ ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ۰۵:۲۷ ب.ظ
آخرین ارسال: ss311
  تعداد مسیرها در گراف ss311 ۰ ۱,۵۵۹ ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۴۷ ب.ظ
آخرین ارسال: ss311

پرش به انجمن:

Can I see some ID?

به خاطر سپاری رمز Cancel

Feeling left out?


نگران نباش، فقط روی این لینک برای ثبت نام کلیک کن. رمزت رو فراموش کردی؟ اینجا به یادت میاریم! close

رمزت رو فراموش کردی؟

Feeling left out?


نگران نباش، فقط روی این لینک برای ثبت نام کلیک کن. close